The Anthropocene Reviewed

Essays on a Human-Centered Planet

Hardcover, 304 pages

Published Sept. 6, 2021 by Penguin.

ISBN:
9780525555216

View on OpenLibrary

5 stars (2 reviews)

The Anthropocene is the current geologic age, in which humans have profoundly reshaped the planet and its biodiversity. In this remarkable symphony of essays adapted and expanded from his groundbreaking podcast, bestselling author John Green reviews different facets of the human-centered planet on a five-star scale—from the QWERTY keyboard and sunsets to Canada geese and Penguins of Madagascar.

Funny, complex, and rich with detail, the reviews chart the contradictions of contemporary humanity. As a species, we are both far too powerful and not nearly powerful enough, a paradox that came into sharp focus as we faced a global pandemic that both separated us and bound us together.

John Green’s gift for storytelling shines throughout this masterful collection. The Anthropocene Reviewed is a open-hearted exploration of the paths we forge and an unironic celebration of falling in love with the world.

2 editions

Review of 'The Anthropocene Reviewed' on 'Goodreads'

5 stars

Jeg ser gjennom bunken av bøker jeg har lest i år, og det har blitt et godt leseår, selv om jeg enda ikke er helt i mål. Men jeg tror jeg kan si at høydepunktet kom med denne diamanten av en bok, en varm, menneskelig og god samling av essays om hvordan det er å være menneske på søken etter en forklaring i den antropocene tidsalder. Jeg elsker essays, og jeg liker filosofering, og John Green gir meg mye av begge. Noen vil hevde at dette er hobbyfilosofi, og at det er for enkelt, men det meste av dyp filosofi er ikke annet enn enkle innsikter forklart i et språk som søker én ting: Nøyaktighet. Det bidrar til en opplevelse av dybde, og stenger murer for det enkle. Dette er den boken jeg trenger, og jeg tror det er mange andre som gjør det også, en liten flik av håp …